CORSO DI BATTERIA

B E R N A R D O   G R O N C H I

 

E V E N T I
N E W S

- Presto in arrivo nuovi video didattici!

APR

Aprile 2017,

Caricati sul canale YouTube nuovi video didattici su lo sviluppo della mano sinistra!

Clicca qui per vederli!

Bernardo Gronchi​                                                                                       Tel: 347 752 7242                                                                   Mail: bernardo.gronchi@gmail.com